İşkencenin ve Gayriinsani Ya Da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine 2 Numaralı Protokol

İŞKENCENİN VE GAYRİİNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NE 2 NO’LU EK PROTOKOL

2 Numaralı Ek Protokol 4 Kasım 1993’de Strasbourg’da imzalandı. Protokol henüz yürürlüğe girmedi. Türkiye 2 Numaralı Ek Protokolü 10 Mayıs 1995 tarihinde imzalamış ve 4 Nisan 1997 tarihinde onaylamıştır. 4237 Sayılı Onay Kanunu 10 Nisan 1997 gün ve 22960 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

26 Kasım 1987’de Strasbourg’ta imzalanmış olan işkencenin ve gayriinsani ya da küçültücü ceza veya muamelenin önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesi’ne (bundan böyle “Sözleşme” olarak ifade edilecektir) ek işbu Protokolü imzalayan Devletler, işkencenin ve gayriinsani ve Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Komitesi üyelerinin (bundan böyle “Komite” olarak ifade edilecektir). İki kez yeniden seçilmelerinin yararına ikna olarak ve Komite üyelerinin düzenli yenilenmesini sağlama ihtiyacını belirterek aşağıdaki hususlarıkararlaştırmışlardır:

Madde 1

1. 5. maddenin 3. paragraf 2. cümlesi aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:

“Üyeler iki kez yeniden seçilebilirler.”

2. Sözleşmenin 4. maddesini aşağıdaki 4 ve 5. paragraflar eklenecektir:

4. “Komite üyelerinin yarısının iki yılda bir yenilenmesinin mümkün olduğu ölçüde sağlamak amacıyla Bakanlar Komitesi, sonraki bir seçime geçmeden önce bir ya da daha fazla görev süresi veya sürelerinin 6 yıldan çok ve 2 yıldan az olmamak şartıyla, 4 yıl dışında bir süre olmasına karar verebilir.

5. Birden fazla üyenin görev süresinin söz konusu olduğu ve Bakanlar komitesinin yukarıdaki paragrafın uygulandığı durumlarda, üyelerin görev sürelerinin tespiti Genel sekreterin seçimden hemen sonra yapacağıkura seçimi sonucu belirlenecektir.

Madde 2

1. İşbu Protokol, Sözleşmeyi imzalamış olan veya ona taraf olma

işlemlerini tamamlamakta olan Devletlerin imzasına açık olup, bunlar,

a) Onay, kabul veya tasvip ihtirazi kaydı olmadan imzalanması veya

b) Onay, kabul veya tasvip belgeleri Avrupa konseyi Genel Sekreterliğine verilecektir.

Madde 3 

İşbu Protokol veya Sözleşmeye taraf olan bütün Devletlerin, 2. maddeye uygun olarak Protokole taraf olma isteklerini belirttikleri tarihten 3 aylık bir sürenin sona ermesinden sonraki ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

Madde 4

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri:

a) Herhangi bir imzalamayı;

b) Herhangi bir onay, kabul veya tasvip belgesinin verilmesini:

c) İşbu Protokolün 8. madde uyarınca yürürlüğe giriş tarihini

d) İşbu Protokol ile ilgili diğer herhangi bir yasa bildirim veya mesajıAvrupa Konseyine üye olan ve olmayan Devletlere bildirecektir.

Aynı geçerlilikte İngilizce ve Fransızca iki metin halinde Strasbourg’da 4 Aralık 1993 tarihinde düzenlenmiş olup Avrupa konseyi arşivlerinde korunacaktır.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi’ne üye Devletlerin her birine tasdikli örneklerini iletecektir.

kaynak: https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/373-374.pdf

Bu makale yardımcı oldu mu?

İlgili Makaleler

Yorum yap

Yorum yapabilmek için Giriş yap