Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/935) Not: Tasarı Başkanlıkça; tali olarak Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına, esas olarak da Dışişleri Komisyonuna havale edilmiştir. T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Sayı: […]

AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ)

9 Nisan 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26488 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2007/11907 27/9/2006 tarihli ve 5547 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “(Gözden Geçirilmiş) Avrupa SosyalŞartı”nın ilişik Beyan ile onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 2/3/2007 tarihli ve HUMŞ/161 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü […]

Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü

08.04.2005 Cuma Sayı: 25780 (Asıl) Milletlerarası Sözleşme Milletlerarası Sözleşme Karar Sayısı : 2005/8613   13/1/2005 tarihli ve 5288 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 3/3/2005 tarihli ve AKGY/34849 sayılı yazısıüzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar […]

TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ

27 Ocak 1977 tarihinde Strasbourg’da imzalandı ve 11. Madde’ye uygun olarak 4 Ağustos 1978 tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye Sözleşmeyi 27 Ocak 1977 tarihinde imzalamış ve 27 Ekim 1980 tarihinde onayladı. 2327 Sayılı Onay Kanunu 28 Ekim 1980 ve 17145 Sayılı Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayınlanmıştır. Bu sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi […]

İşkencenin ve Gayriinsani Ya Da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine 2 Numaralı Protokol

İŞKENCENİN VE GAYRİİNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NE 2 NO’LU EK PROTOKOL 2 Numaralı Ek Protokol 4 Kasım 1993’de Strasbourg’da imzalandı. Protokol henüz yürürlüğe girmedi. Türkiye 2 Numaralı Ek Protokolü 10 Mayıs 1995 tarihinde imzalamış ve 4 Nisan 1997 tarihinde onaylamıştır. 4237 Sayılı Onay Kanunu 10 […]

İşkencenin ve Gayriinsani Ya Da Küçültücü Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine 1 Numaralı Ek Protokol

İŞKENCENİN VE GAYRİİNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE 1 NO’LU EK PROTOKOL 1 Numaralı Ek Protokol 4 Kasım 1993’de Strasbourg’da imzalandı. Protokol henüz yürürlüğe girmedi. Türkiye 1 Numaralı Ek Protokolü 10 Mayıs 1995 tarihinde imzalamış ve 4 Nisan 1997 tarihinde onaylamıştır. 4237 Sayılı Onay Kanunu 10 […]

İŞKENCENİN VE GAYRİ İNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELELERİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ

26 Kasım 1987 tarihinde Strasbourg’da imzalandı ve 19. maddeye uygun olarak 1 Şubat 1989 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 11 Ocak 1988 tarihinde imzalamış ve 25 Şubat 1988 tarihinde onaylamıştır. Sözleşme Türkiye için 1 Şubat 1989 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 3411 Sayılı Onay Kanunu 2 Mart 1988 gün ve 19737 SayılıResmi […]

İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokol

13 Aralık 2005, SalıSayı: 26022 (Asıl) Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9684 6/10/2005 tarihli ve 5409 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 8/11/2005 tarihli ve AKGY/443621 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 […]